Hugo Smit Consultancy

Trackrecord

Portret van Hugo Smit, advocaat

Hij heeft ze niet geteld, alle zaken die Hugo Smit in 50 jaar advocatuur heeft behandeld. Het zijn er zeker  meer dan 1000 geweest. Grote en kleine. En soms heel bijzondere.

Er werd ruim 20 keer in zaken via een cassatie-advocaat bij de Hoge Raad geprocedeerd.

Hugo Smit procedeerde in New York ($ 660 miljoen), Londen (ƒ 120 miljoen), Parijs ($ 1.5 miljard), Hamburg (ƒ 40 miljoen), Caracas ($ 108 miljoen). Megazaken in Nederland waren Chipshol (ƒ 9  miljard), Synergy/Delta (€ 321 miljoen), MilieuTech/Waterschappen (ƒ 110 miljoen), Unigro/Schuitema (ƒ 328 miljoen)

Een aantal zaken springt er uit en wordt hieronder vermeld.

Trackrecord

2019-2021

Ondernemer te Warschau/Dubai & Hongkong companies: geschil over € 1.7 miljoen

2016

ZMC (Zaans Medisch centrum) /Pharmafilter: waterzuivering voor € 3 miljoen

2015

RdGG (Reinier de Graaf Groep ziekenhuis Delft)/ Pharmafilter: waterzuivering € 2.8 miljoen

2013

RdGG/ex manager van Essen: alle aanspraken afgewezen

2012

RdGG/DSW: € 7 miljoen  voorschot geïncasseerd in KG (Kort Geding)

2012-2017

Claim van € 50 miljoen tegen ex-commissaris afgeweerd via KGen en actio Pauliana

2011-2015

RdGG: Advisering bij € 250 miljoen investering  voor bouw nieuw ziekenhuis-Tombstone

2009

Centraal Boekhuis/Four soft:  settlement voor € 295.000

2009

SGS/ex-werknemers: aanspraak van € 600.000 afgeweerd

2008-2010

CUVO/UBN en Geleijnse: 10 vonnissen, bedrijf teruggehaald, CUVO weer compleet

2007

Nijenrode/Dierenbescherming: rectificatie inzake kippensex door studenten  toegewezen

2006-2012

Sunenergy/Delta - € 321 miljoen claim: afgewezen, finale kwijting bleek overeengekomen

2004

Babcock/Schelde Vlissingen:  incasso bankgarantie € 10 miljoen bij oplevering power plant Turkije

2004

Voor ondernemer beslagen tot € 7.5 miljoen via 2 Kort Gedingen in Leeuwarden opgeheven

2002-2004

Kwaaitaal betonvloeren: bestuurdersaansprakelijkheid voor betonrot afgeweerd

2002

Clyde Petroleum/aannemer - Gasaanlandingsstation kust € 600.000 geschil gewonnen

2001-2002

YVC/ondernemingsraad: volgens Ondernemingskamer geen wanbeleid

1995

EPON/Hibex: ƒ 24 miljoen toegewezen voor  foute gevelbeplating Eems Centrale Groningen

1997-2006

Strabag AG /Insurance Company- Mediterranean Sea Tunesia
MilieuTech/Waterschappen – schade ƒ 51 miljoen geïncasseerd, 2 x herziening afgewezen

1997-2002

Advocaat-Accountmanager van Boskalis – diverse baggergeschillen

1997

Thyssen Krupp/management: buy out Nedstaal BV voor ƒ 20 miljoen

1995

Boskalis/Grindbedrijven: studie en advies inzake verbreding Maas (ƒ 2 miljard)

1994-1995

Chipshol/Coopers & Lybrand: waarschuwing en berisping Voorzitter C & L

1994

Blok/Ballast Nedam – schade lekkages Prinses Margrietkanaal aquaduct – claim toegewezen

1993-2002

Chipshol: reeks geschillen over 600 ha rond Schiphol (ƒ 9 miljard)

1991-1993

Adviseur FD (Financieele Dagblad), vertrouwensman van aandeelhouder de heer Henk Sijthoff, wonende te Genève, onder andere om de ongeauthoriseerde verkoop van het FD door zijn zoon Bob aan Staal Bankiers (Jongbloed) te verhinderen.

1974-1978

Strabag AG/Verzekeraars: Ontziltingsinstallatie in Tunesië, schade $ 12 miljoen

1989-1992

IJsselmij: advisering GAVI Wijster, contract Mannesmann, investering ƒ 900 miljoen

1988-1992

Endra/Van Andel: 12 vonnissen, bedrijf terug, benadeling € 4 miljoen verijdeld, 6 ton schade

1988

Van Heek/Pensioenfonds: Hoge Raad erkent pensioenaanspraken ex-werknemers, ƒ 4 miljoen

1986-1999

BVK/British Guyana- $ 108 miljoen claim zaagmolen in oerwoud - ICC arbitrage Caracas

1985

Pakhoed/Zweedse kopers: verkoop Honeywell II Amsterdam ZO in Stockholm voor ƒ 76 miljoen

1983-1984

Chevron/Texaco: overname raffinaderij en 3000 stations in 6 landen, ƒ 2.4 miljard

1983-1987

AHC/Land Aruba: Containerhaven ontwerpfouten en baggerwerk, NAF 9 miljoen gewonnen

1983-1988

Chevron/Shipowners Adna: schade ƒ 32 miljoen aan steiger + terminal Rotterdam

1983

NCM/RSV beslagen voor ƒ 180 miljoen in 8 arrondissementen onder alle RSV-bedrijven

1982

95 Bedrijven Keileweg/Gemeente Rotterdam: 22 vonnissen, prostitutiecentrum verhinderd

1980-1981

Pakhoed/VvE: serie KGen over gebouw De Maas, Maasboulevard Rotterdam

1981-1983

Staat Qatar/Shell - $ 1.5 miljard claim ontploffing Liquid Gas Fractionating Plant

1980

VMF Stork/NIOC  Debottlenecking project olieveld Iran, $ 120 miljoen

1980

VMF Stork/NIOC: bankgarantie van ƒ 80 miljoen geblokkeerd

1979-1981

VMF Stork/NCM: Rechtbank wees ƒ 28 miljoen toe, raffinaderij Mauretania, Voest Alpine

1976

VMF Stork/Carmeaux: Luchtbehandelingsinstallaties ziekenhuizen Ryad, $ 18 miljoen claim

1974-1980

HBG/ACZ- scheuren kolensilos Sluiskil, schade ƒ 28 miljoen Business interruption

1974-1978

Van Heek/Fibrotex: 5 Kort Gedingen in Almelo over ƒ 500.000 toegewezen