Curriculum van Mr. H.J. Smit
per 1-1-2021

Portret van Hugo Smit, advocaat

Personalia

Naam

Smit

Voornamen

Hugo Johannes

Leeftijd

73 jaar

Geboortedatum

27 december 1947

Geboorteplaats

Bandoeng

Kantoor

Smit Advocatuur
officieel: Mr. H.J. Smit Advocatenpraktijk B.V.
Weena 290, 3012 NJ Rotterdam

Telefoon

kantoor 010 2821650 / mobiel 06 22224060

E-mail

hugo[at]smit-advocatuur.nl

Website

www.smit-advocatuur.nl

Burgerlijke staat

weduwnaar, 53 jaar gehuwd met Joke Susan Meijer,
overleden 6 juli 2020,
2 zonen van 52 en 45 jaar, 2 kleinkinderen van 17 en 15 jaar

Dieren

3 honden, 1 paard, 1 pony

Opleiding

VWO

1967 eindexamen gym­nasium A te Zut­phen

Studie

1967-1973 doctoraal Rechten Universiteit van Am­sterdam

Studiefinanciering

Deeltijdbanen 20 uur per week, kandidaat-assistent Juri­disch Instituut Amsterdam, adjunct-secretaris Ars Aequi

Tijdens studie

Bestuur JFAS, Juridische Faculteit Amsterdamse Studenten
Voorzitter Landelijk Be­stuur Juridische Studen­ten­ver­eni­gin­gen
Praeses pleitgezelschap Gro­tius
Student lid Sectie Rechtsgeleerdheid Academische Raad
lid A.S.C. (Amsterdams Studenten Corps)

Advocatuur

In 1973 als advocaat begonnen in Amsterdam, alwaar beëdigd op 30 januari 1974, waarna vanaf 1977 de advocatuur voortgezet in Rotterdam. Het verloop tot op heden was als volgt:

1973-1977

Van Haersolte, Kalff en Kappeijne te Am­ster­dam, thans Nauta Dutilh

1975

Winnaar Amsterdamse pleitwedstrijden

1976

Winnaar Landelijke pleitwed­strijden

1977- 1997

Partner Schaap & Partners te Rotterdam

1997- 2005

Senior Partner Trenité Van Doorne, later Simmons&Simmons, Head Litigation

2005 - heden

Smit Advocatuur

Functies

Commissariaten, Arbiter en juridische en andere genootschappen

  • President-Commissaris Stuyvers Groep B.V. (46 maatschappijen en ca. 7.000 mede­werkers), Bergambacht (1984-1998)
  • President-Commissaris Transferia Technologies/Tebel Pneumatiek/Tebel ME (300 medewerkers), Leeu­warden (1991-1995)
  • Arbiter FENEX (Federatie van Neder­landse Expediteursorganisaties), 1980 tot 2004
  • Arbiter NAI (Nederlands Arbitrage Insti­tuut) 1990 tot 2002
  • Lid NJV, Nederlandse Juristen Vereniging
    Member IBA, In­terna­tional Bar Associa­tion
    Lid Vereniging Han­delsrecht
    Lid Vereniging Internationaal Recht
    Lid Vereniging voor Auteursrecht
    Lid RJG Rotter­dams Juridisch Ge­noot­schap
  • Voordrachten, optredens, gastcolleges ondernemingsrecht en procesrecht aan juridische faculteiten, jurylid bij pleitwedstrijden van de Balie en op juridische faculteiten. 
  • Lid Rokoko,Vereniging Thorbecke en Nederlands-Duitse Kamer van Koophandel.

Maatschappelijke activiteiten

  • K.R.&.Z.V. De Maas
Vanaf 1978 tot heden. Lid van de Koninklijke Roei- en Zeilvereniging De Maas, opgericht in 1851. Diverse artikelen in het Maasnieuws, zoals verslagen van roeitochten en wedstrijden, een in memoriam. Oprichting/organisatie Smit veteranen-acht met deelname aan nationale en internationale roeiwedstrijden. Lid sponsorcommmissie (1986) voor renovatie van de Maassociëteit.
  • Stichting Roeivalidatie (SRV)
Voorzitter (1986-1991) van deze landelijke stichting voor roeien door gehandicapten, met hoofdvestiging te Rotterdam actief bij tientallen roeiverenigingen in het land. Bijzonderheden voorzitterschap:
- 1e convenant in Nederland tussen nationale koepels van gehandicapte sporters (SRV) en sporters (KNRB) inzake integratie van gehandicaptensport en sport.
- Verviervoudiging vloot aangepaste boten via landelijke bruikleen aan roeiverenigingen
- Landelijk symposium gehandicapten-roeien met Erica Terpstra
- Eerste internationale aangepaste roeiwedstrijden in Nederland met Hedy d’Ancona
- Verkrijgen jaarlijkse overheidssubsidie C van € 100.000 (was nihil)
- Indienstneming van een fulltime STK-functionaris
- Oprichting Vereniging van Vrienden van Roeivalidatie
  • Het leesgezelschap van 1847
13 jaar voorzitter (1992-2005). Een Rotterdams literair gezelschap met ca. 35 leden, dat tijdschriften en boeken leest via een roulerende portefeuille (de blauwe zak) en literaire vergadering houdt op de Sociëteit de Maas. Voordrachten werden gehouden door Levie Weemoedt en Maarten Biesheuvel. Hugo Smit schreef het Lustrumboekje “Leesgezelschap 1847 is 150 jaar” en in het Rotterdams  Jaarboekje 1997, pag. 308 – 316,  “Het Leesgezelschap van 1847”
  • Sociëteit EMM - De Klamme Loten
Lid van de in 1854 opgerichte Sociëteit “Eendracht Maakt Magt” (EMM) vanaf 1983 tot heden. Hugo Smit was 12 jaar Voorzitter van het kegelgezelschap De Klamme Loten, onderdeel van EMM. Auteur (samen met L.L. Duin) van het boekje “Met de Klamme Loten het volgende Millennium in – Een uitzonderlijk Kegelgezelschap 1 januari 1972 – 11 juni 1999”.  Deed in 1990 sponsorwerving voor ƒ 1 miljoen voor restauratie en renovatie EMM.
  • Rotterdamsche Manege
Hugo Smit was 5 jaar (2001 – 2006) voorzitter van de Sociëteit gevestigd in de  Rotterdamsche Manege ‘De Jockey Club’, opgericht 1837. Bijzonderheden voorzitterschap: 5 jaar winst gemaakt, instellen Ingeborg Schouffour prijs, Master bokaal, historische rijtoer per rijtuig door Rotterdam naar Stadhuis met burgemeester Opstelten en echtgenotes met  honderd paarden en rijtuigen, werving van ca. € 700.000 voor de renovatie van de gebouwen, met historisch gedocumenteerde fondsenwervingsbrochure “De toekomst wordt met het heden gekocht” met voorwoord van Prinses Pilar de Bourbon, President van de FEI, Federation Equestre International. Bij vertrek als voorzitter benoemd tot lid van verdienste.
  • Vrijdagavond Heren Rijclub van 1883 (VC)
Lid (1990 tot 2020) VC. Auteur boek "De Vrijdagavondrijclub van de Rotterdamsche Manège – Het oudste Heren-paardrijgezelschap (1883) van Nederland", 224 pag., met mr. Ph. Van der Lee en A.L. van Beek Hzn.
  • Stichting Koninklijke/Holland Beker Roeiregatta
Bestuurslid (1991-1993), lid UC, het Uitvoerend Comité. en secretariaat van de jaarlijkse internationale roeiregatta op de Bosbaan. Organisatie van de feestelijkheden ter gelegenheid van de 100e  editie op zondag 28 juni 1992, gastheer van HM de Koningin, spil bij de voorbereiding van haar officiële bezoek.
  • Stichting CHIO Rotterdam
Bestuurslid (2001 – 2009) inzake algemene & hippische aangelegenheden en externe Betrekkingen, Lid vanVerdienste (2013) en tot heden Lid van de Raad van Advies. Auteur van Gedenkboek CHIO 60 jaar in 2008 “Oog op de toekomst, 1948 – 2008, 60 jaar CHIO Rotterdam in 60 items”, full colour, groot formaat 35 x 25 cm, 216 pagina’s, oplage 4000 exemplaren, met L. Bikker. Voorwoord van HM de Koningin. Aanbieding eerste exemplaar aan HM de Koningin door kleindochter Jackie Smit. Dit gedenkboek draagt de vermelding “Historische publicatie nr. 170” met keurmerk van de Stichting Historische Publicaties Rotterodamum.
  • Sporten: roeien, hockey, voetballen, tennis, paardrijden, slipjachten