Hugo Smit Consultancy

De zaak Westenberg

Portret van Hugo Smit, advocaat

In 2004 overkwam Hugo Smit het volgende. In de Chipshol-zaak werd hij publiekelijk door een rechter in de Chipshol-zaak weggezet als leugenaar. Dat was een schok en het was heel ernstig: een civiele advocaat die door een rechter van leugens wordt beschuldigd kan wel inpakken. Iedereen zal de rechter geloven en de advocaat is zijn belangrijkste instrumentarium, werktool kwijt: zijn betrouwbaarheid en integriteit. Wie zal zo'n advocaat nog inschakelen?

De Haagse rechter Westenberg ontkende dat hij met advocaten had gebeld over de Chipshol-zaak, zoals Smit in het boek “Topadvocatuur” van de journalist Micha Kat had gesteld. Rechter Westenberg dagvaardde Smit bij de rechtbank Rotterdam en eiste een verklaring dat hij niet had gebeld, en een schadevergoeding.

Mondiaal was en is dat uniek: nergens ter wereld werd ooit een advocaat door een rechter gedagvaard. Smit had de keus: terugvechten en procederen of capituleren en met pek en veren uit de balie vertrekken als een onbetrouwbare advocaat. Het werd vechten. Die strijd duurde maar liefst 16 jaar. Smit won. 3 keer bij de Rechtbank in 2011, 2014 en 2015, 2 keer bij het Gerechtshof in 2009 en 2017 en in 2018 bij de Hoge Raad, niet Smit, maar de rechter had gelogen. Op 23 november 2018 verscheen op de site van de Hoge Raad van het die dag gewezen arrest een samenvatting, waarvan de kop en de intro als volgt luiden:

Onrechtmatig handelen door voormalig rechter en Raad voor de rechtspraak jegens advocaat staat definitief vast
Den Haag, 23 november 2018
De beslissing in een rechtszaak tussen een advocaat en een voormalig rechter over de onrechtmatigheid van een eerdere civiele procedure in de periode 2004–2009 blijft in stand. Dat geldt ook voor de beslissing dat een uitlating in een brief van de Raad voor de rechtspraak aan een Tweede Kamerlid over deze kwestie onrechtmatig was. De Hoge Raad heeft vandaag geoordeeld dat het hof bij zijn beslissingen geen rechtsregels heeft geschonden en die beslissingen voldoende heeft gemotiveerd. Daarmee staat onherroepelijk vast dat de voormalig rechter en de Staat onrechtmatig hebben gehandeld jegens de advocaat en aansprakelijk zijn voor de geleden schade.

Dit leidde tot de volgende publicaties:

 • NRC  23-11-2018   Oud-rechter handelde onrechtmatig
 • NJB (Nederlands Juristen Blad)  23-11-2018 Benadeling  advocaat Smit door Raad voor de rechtspraak en oud-rechter onherroepelijk
 • FD 26-11-2018 Staat moet schadevergoeding betalen in Chipshol-zaak.    
 • Vastgoedmarkt 26-11-2018 Jan Poot haalt postuum zijn gelijk
 • Advocatie 26-11-2018  Hoge Raad bevestigt: oud-rechter Westenberg handelde onrechtmatig jegens advocaat Smit
 • De Volkskrant 26-11-2018 Hoe één kort telefoontje uitgroeide tot misschien wel het duurste belletje uit geschiedenis van de rechterlijke macht
 • Mr. 27-11-2018 Hoge Raad: Handelen rechter Westenberg tegen advocaat Smit onrechtmatig
 • DHC, Den Haag Centraal Zaak van Liegende rechter door Hoge Raad beslecht
 • NRC 29-11-2018 Rectificatie
 • FD 29-11-2018 Rectificatie
 • Nieuwssite Raad voor de rechtspraak 29-10-2018 Raad rectificeert over de zaak Westenberg-Smit
 • NOS nieuwsite 29-11-2018 Raad voor de rechtspraak geeft fouten toe in zaak “liegende rechter”
 • Panorama 29-11-2018 Rechtspraak door het stof in zaak-Westenberg
 • NRC digitaal 29-11-2018 Raad voor de rechtspraak rectificeert handelwijze in zaak-Westenberg
 • Advocatie 29-11-2018 Raad voor de rechtspraak rectificeert beschuldigingen aan adres advocaat Smit
 • Mr. 29-11-2018 Raad rectificeert over de zaak Westenberg-Smit
 • Advocatenblad  29-11-2018 Rechtspraak rectificeert lasterlijke uitspraak over advocaat
 • Vastgoedmarkt 29-11-2018 Rechtspraak door het stof in zaak Westenberg/Chipshol

In 2016 schreef Smit het boek  “De Liegende Rechter”, 435 pagina’s, rijk geïllustreerd met kleurenfoto’s en krantenartikelen. uitgeverij Prometheus, ISBN 978 90 446 3205 7

Het boek 'De Liegende Rechter' leest als een thriller.

Feitelijk was de grootste overwinning van Smit die op de Raad voor de rechtspraak, die – tegen beter weten in – Westenberg 16 jaar lang (financieel) steunde (met gemeenschapsgeld!). De Raad moest diep door het stof, werd veroordeeld om de onrechtmatige uitlatingen over Smit aan de Tweede Kamer terug te nemen en moest een rectificatie plaatsen in de NRC en het FD, met excuses aan Hugo Smit.

Deze zaak is een juweeltje van rechtsstatelijkheid: de Raad (lees: de Staat) werd door de Rechterlijke Macht veroordeeld. Het summum van rechterlijke onafhankelijkheid! De uitlatingen van de Raad over Smit werden onrechtmatig bevonden. Wegens reputatieschade ontving Smit een schadevergoeding, Hij is de enige advocaat in Nederland die het ontslag van een rechter inluidde, weggestuurd wegens liegen.